Monday the 11th - . Joomla 3.2 Templates

Službu „centrum denních služeb" poskytujeme v bezbariérové budově ve městě Pacov.

Maximální kapacita zařízení je 16 uživatelů

Provozní doba: Po – Čt 7.00 – 15.30 hod. Pá 7.00 – 13.00 hod.

Naše služba je ve výjimečném případě akutní potřeby uživatele schopna zajistit poskytování služby nad rámec této provozní doby.

Centrum LADA,o.s. uzavírá se všemi novými uživateli vždy písemnou smlouvu, která slouží k ochraně zájmů a práv uživatele i zařízení.

 

Před uzavřením smlouvy

Před uzavřením smlouvy probíhá vždy jednání se zájemcem/opatrovníkem během něhož ho sociální pracovnice a vedoucí přímé péče seznamují s nabídkou služeb, metodami práce a vnitřními pravidly. Jednání přizpůsobujeme komunikačním schopnostem zájemce. Máme pro tyto případy nabídku služeb v alternativní formě. Součástí jednání je zjišťování toho, čeho chce zájemce prostřednictvím naší služby dosáhnout tzv. osobních cílů.

Každý zájemce o službu má možnost bezplatně se po dobu 5 pracovních dnů seznámit podrobněji s prostředím, ostatními uživateli a zároveň si vyzkoušet nabízené terapeutické činnosti.

 

Uzavření smlouvy

Pokud se zájemce s poskytovatelem dohodnou, dochází k samotnému uzavírání smlouvy, kterého se účastní zájemce/opatrovník, výkonná ředitelka a sociální pracovnice, která zájemce/opatrovníka podrobně seznámí s obsahem smlouvy. Zájemce je též před uzavřením smlouvy povinen předložit všechny potřebné dokumenty (bližší informace u sociální pracovnice). Smlouvu jsou oprávněni podepsat výkonná ředitelka a zájemce, v případě nezpůsobilosti k právním úkonům podepisuje smlouvu i opatrovník.

 

Průběh poskytování služby

Sociální služba je poskytována v předem dohodnutém rozsahu úkonů a v předem dohodnutém čase, dle individuálních potřeb uživatele.

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka („důvěrníka"), kterého si po 14 dnech sám určí.

Pro uživatele je sestaven individuální plán. Tento plán se v průběhu času může upravovat a měnit podle aktuálních potřeb a osobních přání uživatele.

Při práci s lidmi s těžkým mentálním postižením a potížemi v komunikaci probíhá individuální plánování formou srozumitelnou pro uživatele (např. fotografie).