Vytisknout

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

e) sociálně terapeutické činnosti:

 

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnosti: | Zveřejněno: 14. únor 2014 | Zobrazení: 6962