Thursday the 13th - . Joomla 3.2 Templates

 Plány na rok 2020

 Rozvojové cíle sociální služby Centrum denních služeb Centra LADA, z.s. na rok 2020

1. Průběžná aktualizace směrnic a vnitřních předpisů (soulad se SQSS a dalšími právními předpisy)

2. Zvyšování profesionality pracovníků Centra LADA, z.s.  prostřednictvím odborných školení, stáží, kurzů, účasti na konferencích. Kurz „Tvořivé a rukodělné aktivity v sociálních službách“ a „Práce s rodinou uživatele sociálních služeb, konflikt a jeho řešení“.

3. Celoroční péče o pracovníky na všech úrovních prostřednictvím individuální, týmové, manažerské a případové supervize.

4. Zlepšení prostředí poskytování sociálních služeb: nákup nových židlí, vybudování světlíků nad hlavní místností, odvětrávání dílny (záleží na finančních možnostech).

5. Účast na projektu Kraje Vysočina na podporu sportovních a volnočasových aktivit, téma: „Jak se co vyrábí“.

6. Účast na veřejně prospěšné akci Ukliďme svět – ukliďme Česko.

7. Canisterapie pro uživatele sociálních služeb na zahradě Centra LADA.

8. Kulturně společenská benefiční akce pro veřejnost – divadlo V. Marčík.

9. Výstava obrazů klientů v Kavárně Láskomina v Pacově.

10. Účast na běhu HraniRun v Humpolci.

11. Kulturně společenská benefiční akce pro veřejnost – koncert.

12. Rozvoj fundraisingových aktivit: konsolidace vztahů s obcemi, firmami, jednotlivci, kteří nás podporují; hledání nových partnerů.

13. Projekt bydlení: kolaudace objektu „Pod Špejcharem“, zřízení nové/ rozšíření stávající sociální služby.

14. Návaznost na další dostupné zdroje: upevňování spolupráce s dalšími subjekty poskytující veřejné a sociální služby.