Vytisknout

 

 

Osobní asistence

(§ 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 

 Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

b) pomoc při osobní hygieně:

 

c) pomoc při zajištění stravy:

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 

Podrobnosti: | Zveřejněno: 27. květen 2014 | Zobrazení: 6716