Thursday the 13th - . Joomla 3.2 Templates

Milí přátelé,

rádi bychom Vás tímto požádali o podporu v projektu „ČSOB pomáhá regionům“

v rámci kterého nyní soutěžíme o výši podpory.

Čím více nás podpoříte, tím větší získáme finanční odměnu od ČSOB.

Máme v plánu nákup nového auta pro naši terénní službu

– osobní asistenci, více se dozvíte ve videu v následujícím odkazu: 

https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/676-pojedme-spolu-dal

Zde také naleznete přímý odkaz pro zaslání daru.

Budeme velmi rádi i za sdílení této informace!

Podpořit nás můžete v rámci tohoto projektu do 2. července 2020.

Velmi si vážíme Vaší podpory

Vaše Centrum LADA, z.s.

 

 


 Osvědčení o konání veřejné sbírky

 

 JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

Způsobů jak je možné nám pomoci v naší službě lidem s mentálním a kombinovaným postižením je několik:

* naše prostředky ušetří dary věcné (dle předchozí domluvy), či potřebné služby poskytnuté zdarma

* můžete si koupit výrobky našich klientů, které jsou k dispozici dle aktuální nabídky v Centru LADA v Nádražní ulici 362, Pacov

* finanční dary – ty jsou bezesporu největší pomocí, bez které bychom nemohli poskytovat naši podporu a péči lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Každý rok je třeba takto získanými prostředky pokrýt cca 30% našich provozních nákladů. Každá pomoc bez ohledu na její výši je pro nás důležitá a velice nám pomáhá.

FINANČNÍ DAR NÁM MŮŽETE POSKYTNOUT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

* zasláním jednorázového finančního daru na účet číslo 182117604/0300 ČSOB

* pravidelnou podporu nám můžete poskytnout zadáním trvalého příkazu na účet číslo 182117604/0300 ČSOB

Ve zprávě pro příjemce prosím zanechte kontakt, abychom Vám mohli zaslat informaci o jeho přijetí, poděkování a domluvit se na případné darovací smlouvě či potvrzení o daru.

* složením hotovosti na pokladně Centra LADA vždy v pracovní dny

* platební kartou prostřednictvím Darujme.cz přímo zde:

 

Dárci jsou zveřejněni ve Výroční zprávě a na našich webových stránkách.

Děkujeme všem, kteří nám poskytují finanční nebo věcnou pomoc a tím nám pomáhají naplňovat naše poslání. Děkujeme také za zájem, který projevují o naši práci.

___________________________________________________________________________

Dle Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. je možné dary odečíst od základu daně:

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu) Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu však lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Základ daně je tvořen hrubou mzdou + 34% zdravotního a sociálního pojištění.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.