Cesty za filmovou historií a přidruženými řemesly

Cesty za filmovou historií fotogalerie

Projekt využívali klienti z centra denních služeb i osobní asistence. Díky projektu mohli navštívit místa, která znají z pohádek, filmů či seriálů. Při výjezdech i po návratu proběhly diskuze o tom, jak se dané místo liší od toho filmového. Často klienti sami nebo za pomoci pracovníků vypravovali děj i popis hlavních postav. Tím docházelo k vybavování vzpomínek a tréninku krátkodobé a dlouhodobé paměti.

Dále měli klienti možnost navštívit řemeslné dílny, které jsou spjaty s tradičními řemesly. Zde došlo k praktickému předvedení a pochopení, jak se vyrábí například čokoláda a užitkové sklo. Mohli vidět, jak vzniká výrobek od počátku, až po jeho zabalení. Po návratu z výjezdu v našich podmínkách si sami vyzkoušeli odlévání čokolády a napodobili pletení košíků z proutí (my jsme využili pedig), což vedlo k procvičení jemné motoriky.

Díky projektu tak klienti našich sociálních služeb navštívili Tábor (Muzeum čokolády a náměstí), zámek Hluboká nad Vltavou, náves v Dobšicích, zámek Kratochvíle, Protivín (ZOO), Temelín (elektrárnu), Týn nad Vltavou (kostel a náměstí), Veselý Kopec (skanzen), zámek Červená Lhota, Pelhřimov (náměstí a Muzeum rekordů a kuriozit), Světlá nad Sázavou (sklárny), zámek Žleby, zámek Nové Hrady, hrad Ledeč nad Sázavou, zámek Jindřichův Hradec, vánoční tvoření na OÚ v Leskovicích, světelný park na zámku v Ratměřicích, Pelhřimov (vánoční trhy v ZŠ) a Jihlava (vánoční prohlídka města).

Výjezdy byly realizovány zpravidla jednou měsíčně. Vzhledem k tomu, že došlo k úspoře finančních prostředků z důvodu neplacení vstupného v některých navštívených místech a levnější přepravy autobusem, přesunuli jsme finance do pohonných hmot. Proto jsme mohli zařadit ještě další, původně neplánovaná místa. K jednomu výjezdu byla využita přepravní služba autobusem (Nové Hrady), k ostatním výjezdům byl využit náš vozový park.

Cílem projektu byly vzdělávací výjezdy klientů, kde si mohli oživit představivost, vzpomínky, ale i se dozvědět o tom jak se co vyrábí a vyzkoušet nějaké nové činnosti. Neméně významným přínosem bylo sžívání se v kolektivu nejen ve známém prostředí, ale i v tom neznámém.

Projekt byl spolufinancován z FONDU VYSOČINY z programu Celoroční aktivity handicapovaných 2023.

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.