Zahradní terapie v LADĚ

 

Klienti centra denních služeb se v rámci projektu "Zahradní terapie v LADĚ" učili starat o okrasnou i užitkovou zahradu našeho centra v průběhu celého roku. Díky projektu jsme mohli pořídit vyvýšené gabionové záhony, kde si klienti mohli vyzkoušet jejich sestavení, naplnění kamením a zeminou. Dále byli zakoupeny konve, postřikovač, kompostér, nádrž na vodu, semena a rostliny. Klienti tak na vlastní oči mohli pozorovat, jak ze semen vyrostou rostliny, jaké mají plody a ty jedlé následně zpracovali např. do marmelád. V dubnu navštívily tři zaměstnanci výjezdní kurz "Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním". V červnu proběhl seminář o půdě. Hravou formou se klienti dozvěděli nové informace od paní Nely Keroušové přímo na naší zahradě. Dále klienti navštívili trhy s farmářskou tématikou a účastnili se nákupu rostlin ve velkém zahradnictví. Projekt byl financován z FONDU VYSOČINY z programu Celoroční aktivity handicapovaných 2022.

 

Zahradní terapie v LADĚ

 

Dýňobraní

 

 Návštěva zahradnictví

 

 Seminář o půdě

 

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.