Vzděláváme se pro kvalitní přímou péči

Centru LADA, z.s. byl poskytnut od 27.3.2023 do 26.3.2024 nadační příspěvek ve výši 139.000,- Kč z grantového programu Neziskovky 2023 k úhradě nákladů na projekt „Vzděláváme se pro kvalitní přímou péči“. Cílem projektu bylo zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků v přímé péči. Dalším cílem bylo poskytnutí psychické podpory pracovníkům v přímé péči, protože jejich práce je vysilující a psychicky i fyzicky náročná.

Celkem bylo díky projektu uspořádáno 10 vzdělávacích programů: Arteterapie jako aktivizační metoda, Práce s rizikem v sociálních službách, Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách, Motivace fundraisera, Kontroly v sociálních službách, Manipulace - jak ji odhalit a účinně se jí bránit, Alzheimerova demence - nové přístupy a způsoby péče, První pomoc prakticky a zážitkově, Vyladěná asistence a Jak dobře individuálně plánovat. Kurzy byly zaměřeny na profesní rozvoj pracovníků v přímé péči, zejména v oblasti míry podpory uživatele, práci s rizikem v sociálních službách a individuálního plánování, na pomoc pracovníkům v oblasti hlubšího pochopení naší klientely a rozšíření nabídky aktivizačních technik. Přímo na míru (tzv. na klíč) bylo realizováno 5 vzdělávacích programů, 4 semináře byly on-line a 1 byl prezenční (tzv. výjezdní). Během trvání projektu bylo proškoleno celkem 83 osob. Protože se pracovníci v přímé péči setkávají s obtížnými situacemi a jsou vystavováni stresovým situacím, byly pro ně tři supervizní setkání velkým přínosem.

 

  

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.