Obecné informace o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)

Centrum LADA, z.s., Nádražní 362, 395 01 Pacov, IČO: 26518252,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel.: 777 624 008

 

Hlavní činností zapsaného spolku je poskytování sociálních služeb.

 

V rámci poskytování sociálních služeb zpracovává Centrum LADA, z.s. osobní údaje zejména pro tyto účely:

–          Poskytování sociálních služeb

–          Pracovněprávní a mzdová agenda

–          Prezentace z. s. Centrum LADA

–          Projekty, žádosti o dotace

–          Smlouvy, objednávky služeb

 

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Zpracování osobních údajů je zákonné podle čl. 6 odst. 1 GDPR.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Centru LADA, z.s. uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u Centra LADA, z.s. nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo:

•           požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům,

•           požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Centra LADA, z.s. jsou nepřesné),

•           požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 

•           požadovat přenositelnost údajů (za podmínek stanovených v Nařízení). To znamená, že máte na základě písemného požadavku právo získat své osobní údaje od Centra LADA, z.s., (pokud v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky), a předat je jinému správci osobních údajů,

•           podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva týkající se zpracování osobních údajů Centrem LADA, z.s. uplatňujte cestou kontaktování správce.

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.