V rámci sociálních služeb "Centrum denních služeb" a "Osobní asistence" má každý klient, jeho opatrovník či zákonný zástupce možnost si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.

Stížnost může být podána těmito způsoby:

 • ústně (jakémukoli zaměstnanci)
 • písemně na adresu Centra LADA, z.s., Nádražní 362, Pacov
 • vložením do anonymní schránky (na zdi v šatně) -  sociální pracovník 1x týdně schránku kontroluje; veškeré anonymní stížnosti jsou evidovány v Knize evidence stížností a vyřízení stížností, která je v kanceláři ředitelky
 • emailem – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ředitelka vytiskne stížnost a zanese do "Knihy evidence stížností a vyřízení stížností"

Obě strany stížnosti musí být o výsledcích řízení písemně vyrozuměny do 30 dnů od přijetí stížnosti v Centru LADA, z.s.

Zásady vyřizování stížností

 • stížnosti se vyřizují písemně
 • vyřizování stížností je diskrétní záležitostí
 • je zajištěno bezpečí pro všechny strany
 • je zajištěna efektivita vyřízení stížnosti, způsob řešení stížnosti je volen s ohledem na účinné, rychlé a odpovídající řešení
 • stížnosti, které jsou opakované a neoprávněné a byly řádně prošetřeny, se nevyřizují
 • vyřizování stížností je 1x ročně kontrolováno zástupcem Rady z.s.- stačí podpis v Knize evidence stížností a vyřízení stížností s uvedením data kontroly
 • každý uživatel/opatrovník/zákonný zástupce je seznámen s možností podat stížnost již při přijetí do služby

Milujete sport? Přijďte nás 10.září podpořit do Humpolce.

Den otevřených dveří 5.10. 2022

 

SOLIDARITA 

Všichni zaměstnanci spolku se rozhodli jít cestou solidarity.

Naše pracovní i osobní hodnoty vychází nejen z poslání a cílů našeho centra, ale z vlastního přesvědčení, že dobré skutky se dějí. Naše krédo je " DEJ A BUDE TI DÁNO, BER A BUDE TI BRÁNO".