V rámci sociálních služeb "Centrum denních služeb" a "Osobní asistence" má každý klient, jeho opatrovník či zákonný zástupce možnost si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.

Stížnost může být podána těmito způsoby:

 • ústně (jakémukoli zaměstnanci)
 • písemně na adresu Centra LADA, z.s., Nádražní 362, Pacov
 • vložením do anonymní schránky (na zdi v šatně) -  sociální pracovník 1x týdně schránku kontroluje; veškeré anonymní stížnosti jsou evidovány v Knize evidence stížností a vyřízení stížností, která je v kanceláři ředitelky
 • emailem – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ředitelka vytiskne stížnost a zanese do "Knihy evidence stížností a vyřízení stížností"

Obě strany stížnosti musí být o výsledcích řízení písemně vyrozuměny do 30 dnů od přijetí stížnosti v Centru LADA, z.s.

Zásady vyřizování stížností

 • stížnosti se vyřizují písemně
 • vyřizování stížností je diskrétní záležitostí
 • je zajištěno bezpečí pro všechny strany
 • je zajištěna efektivita vyřízení stížnosti, způsob řešení stížnosti je volen s ohledem na účinné, rychlé a odpovídající řešení
 • stížnosti, které jsou opakované a neoprávněné a byly řádně prošetřeny, se nevyřizují
 • vyřizování stížností je 1x ročně kontrolováno zástupcem Rady z.s.- stačí podpis v Knize evidence stížností a vyřízení stížností s uvedením data kontroly
 • každý uživatel/opatrovník/zákonný zástupce je seznámen s možností podat stížnost již při přijetí do služby

SOLIDARITA a zaměstnanci spolku

Všichni zaměstnanci spolku se rozhodli jít cestou solidarity.

Naše pracovní i osobní hodnoty vychází nejen z poslání a cílů našeho centra, ale z vlastního přesvědčení, že dobré skutky se dějí. Naše krédo je " DEJ A BUDE TI DÁNO, BER A BUDE TI BRÁNO".

Jsem neskutečně hrdá na náš celý tým, že naše srdce jsou otevřena pomoci tam, kde je potřeba. 

Darovanou částku jsme odeslali přímo potřebným rodinám.