Podpořte nás

 

 

 Osvědčení o konání veřejné sbírky  

           

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

Způsobů jak je možné nám pomoci v naší službě lidem s mentálním a kombinovaným postižením je několik:

* naše prostředky ušetří dary věcné (dle předchozí domluvy), či potřebné služby poskytnuté zdarma

* můžete si koupit výrobky našich klientů, které jsou k dispozici dle aktuální nabídky v Centru LADA v Nádražní ulici 362, Pacov

* finanční dary – ty jsou bezesporu největší pomocí, bez které bychom nemohli poskytovat naši podporu a péči lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Každý rok je třeba takto získanými prostředky pokrýt cca 30% našich provozních nákladů. Každá pomoc bez ohledu na její výši je pro nás důležitá a velice nám pomáhá.

FINANČNÍ DAR NÁM MŮŽETE POSKYTNOUT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

* zasláním jednorázového finančního daru na účet číslo 182117604/0300 ČSOB

* pravidelnou podporu nám můžete poskytnout zadáním trvalého příkazu na účet číslo 182117604/0300 ČSOB

Ve zprávě pro příjemce prosím zanechte kontakt, abychom Vám mohli zaslat informaci o jeho přijetí, poděkování a domluvit se na případné darovací smlouvě či potvrzení o daru.

* složením hotovosti na pokladně Centra LADA vždy v pracovní dny

 

Dárci jsou zveřejněni ve Výroční zprávě a na našich webových stránkách.

Děkujeme všem, kteří nám poskytují finanční nebo věcnou pomoc a tím nám pomáhají naplňovat naše poslání. Děkujeme také za zájem, který projevují o naši práci.

 

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.