Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00158

 

 

Centru LADA, o.s. byla poskytnuta dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 na grantový projekt s názvem "Vzdělávání v organizaci Centrum LADA, o.s."

 

Účelem dotace je zkvalitnění úrovně poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v souladu s výzvou. Cílová skupina se bude vzdělávat v kurzech akreditovaných dle zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a bude se účastnit kurzů, které jsou akreditovány v souladu s pracovní pozicí účastníka vzdělávání.

 

Datum zahájení realizace: 1.9.2013

Datum ukončení realizace nejpozději do: 31.5.2015

 

Prezentace projektu probíhala průběžně na internetových stránkách a též v ústním podání na těchto akcích: Koncert v měsíci říjnu 2014 "Děkujeme", dále na Vánoční besídce, v obrazové podobě na Tabuli cti, v kronice Centra LADA, ve Výroční zprávě za rok 2013 a 2014 a dále v měsíci dubnu 2015 bude otištěn příspěvek v místním občasníku "Z mého kraje".

Proškoleno bylo celkem 112 osob v rámci těchto kurzů: Jak pomáhat a nevyhořet; Jak zvládat stres; Alternativní a augmentativní komunikace; Práva povinnosti a odpovědnost v soc. službách; Totální komunikace; Sexualita klientů; Seminář ke standardu č. 3 a 4; Seminář ke standardu 5 a 6; Seminář ke standardu č. 7 a 14; Využití arteterapie v sociálních službách; Time management; Základní kurz bazální stimulace; Specialista fundraisingu a PR; Totální komunikace; Účtování úkonů v terénních sl. a fakultativní úkony; Jak se nedostat za mříže; Hranice ve vztahu s klientem; Týmová práce; Základy psychologických disciplín, seznámení s grafologií; Úvod do psychohygieny a syndromu vyhoření; Jak pracovat s emocemi.

 

Absolvování kurzů přineslo několik pozitiv. Došlo k rozvoji duševního potenciálu pracovníků, čímž byla zvýšena jejich případná uplatnitelnost na pracovním trhu. Zvýšily se rovněž odborné znalosti pracovníků Centra LADA, čímž došlo ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

 

 

 

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.