Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00158

 

 

Centru LADA, o.s. byla poskytnuta dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 na grantový projekt s názvem "Vzdělávání v organizaci Centrum LADA, o.s."

 

Účelem dotace je zkvalitnění úrovně poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v souladu s výzvou. Cílová skupina se bude vzdělávat v kurzech akreditovaných dle zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a bude se účastnit kurzů, které jsou akreditovány v souladu s pracovní pozicí účastníka vzdělávání.

 

Datum zahájení realizace: 1.9.2013

Datum ukončení realizace nejpozději do: 31.5.2015

 

Prezentace projektu probíhala průběžně na internetových stránkách a též v ústním podání na těchto akcích: Koncert v měsíci říjnu 2014 "Děkujeme", dále na Vánoční besídce, v obrazové podobě na Tabuli cti, v kronice Centra LADA, ve Výroční zprávě za rok 2013 a 2014 a dále v měsíci dubnu 2015 bude otištěn příspěvek v místním občasníku "Z mého kraje".

Proškoleno bylo celkem 112 osob v rámci těchto kurzů: Jak pomáhat a nevyhořet; Jak zvládat stres; Alternativní a augmentativní komunikace; Práva povinnosti a odpovědnost v soc. službách; Totální komunikace; Sexualita klientů; Seminář ke standardu č. 3 a 4; Seminář ke standardu 5 a 6; Seminář ke standardu č. 7 a 14; Využití arteterapie v sociálních službách; Time management; Základní kurz bazální stimulace; Specialista fundraisingu a PR; Totální komunikace; Účtování úkonů v terénních sl. a fakultativní úkony; Jak se nedostat za mříže; Hranice ve vztahu s klientem; Týmová práce; Základy psychologických disciplín, seznámení s grafologií; Úvod do psychohygieny a syndromu vyhoření; Jak pracovat s emocemi.

 

Absolvování kurzů přineslo několik pozitiv. Došlo k rozvoji duševního potenciálu pracovníků, čímž byla zvýšena jejich případná uplatnitelnost na pracovním trhu. Zvýšily se rovněž odborné znalosti pracovníků Centra LADA, čímž došlo ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

 

 

 

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.