Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením - LADA (dnes centrum denních služeb) uvedlo do provozu v roce 2002 Občanské sdružení - Lada. Toto zařízení vzniklo s myšlenkou, aby lidé s mentálním postižením z Pelhřimovska, kteří žijí společně se svými rodiči, měli určité zázemí, kde by mohli získávat nové zkušenosti, kde by se učili novým dovednostem, získali přátele a mohli se přirozeněji začleňovat do většinové společnosti.

Denní stacionář začal své služby poskytovat nejprve v Pacově v pronajaté místnosti v areálu firmy Blueltech. V roce 2004 však bylo nezbytné toto místo z hygienických důvodů opustit a okamžitě hledat náhradní útočiště. Tím se stala pronajatá budova bývalé školní družiny v obci Lukavec, v níž bylo pracoviště Centra LADA, o.s. do konce roku 2007. Během provizorního umístění v této obci sdružení získalo do svého vlastnictví budovu bývalého skladu CO v Pacově (včetně přilehlých pozemků) a v lednu 2005 zahájilo rekonstrukci. Na začátku roku 2008 byla rekonstrukce této nemovitosti dokončena a Centrum LADA, o.s. v ní zahájilo svůj provoz.

7.2. 2001 - registrace na ministerstvu vnitra

9.9. 2002 - otevření stacionáře se sídlem v Pacově v areálu firmy Beltech

1.6. 2004 - přestěhování se na adresu - V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec

1.3. 2008 - přestěhování se na adresu - Nádražní 362, 395 01 Pacov

27.8.2009 - kolaudace první přístavby kancelářských prostor a pergoly

říjen 2011 - zahájení prací na druhé přístavbě (pracovní ateliéry)

16.8.2013 - kolaudace druhé přístavby

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.