Cena Ď 2023

Cena Ď a co je vlastně cena Ď

Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v České republice, realizátorem a zakladatelem této ceny je pan Richard Langer.

„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku.

V letošním roce kolegium Ceny Ď 2023 rozhodlo přidělit Centru LADA mimořádný prostor tím, že bude mít svou vlastní nominační kategorii. Cena Ď a naše LADA zahájily svou existenci před 23 lety. Jednoduše život je o náhodách a tahle je krásná. Tím k nám přišla možnost poděkovat za 23 let pomoci našim potřebným, všem donátorům, kteří nám se svojí pomocí dávají kus svého srdce. No a tím byla nasměrována cesta toho, že konec září a první polovina října se nesla pro nás všechny z LADY ve znamení 23. ročníku této ceny.

Vznikl nám všem prostor prezentovat léty získané zkušenosti jak zakladatelky Jany Moravcové tak též zaměstnanců LADY.

Motto zakladatelky:

„I těžký život se dá prožít s úsměvem a hezky.“

Krajské ceny Ď

V pondělí 25. září jsme byli součástí předávání krajských ceny Ď za kraj Plzeňský, Jihočeský, Karlovarský, Středočeský a Praha, dále místní ceny Ď v: Blovicích, Nepomuku, Plzni, Českých Budějovicích, Blatné, Písku, Táboře, Chodově, Březové, Karlových Varech, Praze a Poděbradech a to vše na Starém Městě pražském v Galerii Vavrys, jejíž majitelem je pan Martin Vavrys, potomek slavného malíře Antonína Mánesa. V průběhu akce jsme měli možnost si prohlédnout díla vystavená v galerii, včetně obrazu, který ještě nebyl úplně dokončen a měl být předán jako cena GRAND PRIX na finále ceny Ď v Národním divadle. Vše bylo zpestřeno písněmi LeLeBANDu, který vznikl jako soubor amatérských hudebníků i úplných začátečníků hry na ukulele. Byli též mezi nominovanými. Nádherný večer se skvělými lidmi, které bychom jinak nepoznali.

 

Dne 2. října jsme se pro změnu vydali do Lipnice nad Sázavou do restaurace U České koruny, kde nás jménem potomků spisovatele Jaroslava Haška přivítala jeho pravnučka paní Petra Hašková. Byly zde předány krajské ceny za kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Pardubický, Královéhradecký a Vysočina a dále místní ceny Ď v: Radkově, Lanžhotu, Mikulčicích, Třebíči, Jemnici, Dvoře Králové, Hradci Králové, Přelouči a Jihlavě. Tady jsme měli možnost a za LADU jsme měli první oceněné. Regionální cenu Ď 2023 za oblast Moravy, východních Čech a Vysočiny si odnesl pan Zdeněk Čermák, naše kolegyně paní Eva

Jandová, pan Ing. Jiří Majer - in memoriam, manželé Alena a Ludvík Veselí, pan Filip Winkelhofer a pan Ing. Jiří Zbrojka. Ceny pro LADU předávala paní Jana Moravcová. Tady a vlastně na všech Cenách Ď naše děvčata měli možnost předvésti své kuchařské umění.

 

Místní cena Ď v Pacově

Pod záštitou manželů Vašinových proběhla v pátek 6. října 2023 v pacovském komunitním centru nádherná akce pro všechny dobré lidi. Jako obrovské poděkování lidem, kteří pomáhali a stále pomáhají. Akce se skládala z koncertu a předání místní ceny Ď Centra LADA. Kolegium po dlouhém rozmýšlení vybralo pro tuto místní cenu dvacet námi nominovaných dárců. Večerem nás provázeli žáci ZUŠ vedeni dirigenty panem Vojtěchem Kudrnou a panem Petrem Šaškem. Moderování se ujal vážený pan Richard Langer. Cenu Ď obdrželi: Bratři Kamírovi – Jan, Jiří a Vlastimil, pan Tomáš Kocour – starosta města Pacova, Mgr. Jan Kolář in memoriam, MUDr. Jan Konečný, bratři Krátoškovi – Martin, Miroslav a Zdeněk, Bc. Dana Maděrová – ředitelka MŠ Pacov, MUDr. Martina Mašátová, MVDr. Josef Peroutka, MUDr. Josef Pešek, pan Zdeněk Rendl st., pan Josef Šíma, MUDr. Jaroslav Tomis, Ing. Lukáš Vlček – poslanec Parlamentu ČR a místostarosta města Pacova, paní Milada Vybíralová, zaměstnanci zahradnictví na Hrádku a v neposlední řadě zaměstnanci Centra LADA, v čele s paní Janou Moravcovou. Bylo to první pacovské setkání s Cenou Ď a budeme šťastni, pokud se tato nádherná cena stane tradiční pro Pacov.

 

Celostátní cena Ď

Vyvrcholením těchto nominací bylo předávání ceny Ď v Praze na Nové scéně Národního divadla. Byly zde uděleny ceny v osmnácti kategoriích, kde Centrum LADA mělo svou mimořádnou nominační kategorii. Sešli se zde všichni nominovaní z celé republiky. Naše centrum zde bylo zastoupeno téměř 140 příznivci. V naší kategorii si cenu za první a 23 let trvající pomoc LADĚ odnesla celá rodina Vašinova. Nečekaná reakce a citlivá slova vzácné dámy paní Vašinové o nás o životě o lásce k bližnímu dojala celý sál. Dále cenu za pomoc přesahující LADU získal pan MUDr. Stanislav Severa (jeden z nejlepších neurologů, srdcař a dobrý člověk sám rodič dcerky s hendikepem, který ví, co je bolest a strach o dítě. Člověk, který k nám přinesl Vojtovu metodu). Právě ten byl požádán o pomoc při losování poslední ceny ze všech přítomných nominovaných LADOU. Bylo překvapením a srdečným potleskem od kolegů, když byl vylosován náš kolega, pan Milan Rokos. Milan si tuto cenu neskutečně zaslouží. Dříč, který v sobě nosí hodně bolestí, a přesto nám ze všech sil a s radostí odevzdává svůj um. Reakci na jeho nominaci vložil na facebook jeho syn. Obráží se v tom jejich obrovská radost. No, a právě o radosti je každá cena Ď.

Každý z oceněných na prknech ND obdržel cenu v podobě modré kapky s vybroušeným názvem ceny Ď ze sklárny ARTCRISTAL BOHEMIA. Naši ocenění, jak zde, tak i na předchozích akcích dostali rovněž obraz, který vznikl ve spolupráci našich klientů a pracovníků. Pro všechny to byly silné okamžiky, které si ve svém srdci dlouho poneseme. Letošní cena Ď dle informací, podle reakcí na facebooku byla jedna z nejsilnějších a nejvíce emotivních i podle slov pana Langera

realizátora ceny Ď nikdy neviděl tolik slz, tolik nadšení, tolik radosti. Této ceny se účastnila i jeho maminka a bylo vidět, že je šťastná. Paní Moravcové se již druhý den ozývala spousta lidí, jak se tam cítili nádherně a že tohle, co tam probíhalo, ještě nezažili. Pro naši LADU přišel ústy manželů Palackých dárek pro všechny klienty. Dárek z rukou těchto manželů a skvělých lidí, je to pobyt zdarma, na letní rekreaci u nich v Nepomuku. Slova pana Langera: „Děkuji manželům Palackým, byl jsem z takové krásné reakce hotovej...“

Na této akci se otevírala srdce. Všichni máte možnost se samotní začíst do všeho dění jak v Pacově, na Lipnici, v Galerii Vavrys i na Nové scéně ND. Stačí napsat: https://www.facebook.com/people/Cena-%C4%8E/100057139492723/ Dále najdete informace na stránkách www.centrumlada.cz .

Stojí to za to. Jsme si jisti, že tyto silné okamžiky si každý z nás, jež měl štěstí býti účastníkem, ve svém srdci ponese již napořád.

….A takové, byly všechny CENY Ď…

 

 Fotogalerie z ceny Ď

Místní cena Ď v Pacově

Regionální cena Ď v Lipnici nad Sázavou 2. 10. 2023

Cena Ď Galerie Vavris Praha

Celostátní cena Ď 16. 10. 2023 Nová scéna ND v Praze

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.