Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

 

 Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

  

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

 

 V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

 

V období od 1.7.2012 do 30.6.2013 bylo v Centru Lada Pacov v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 96 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 81 600,- Kč a ze státního   rozpočtu České republiky činila 15%, tj.14 400,- Kč.

 

 

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na pomocné práce dle potřeb Centra Lady Pacov. 

 

Milujete sport? Přijďte nás 10.září podpořit do Humpolce.

Den otevřených dveří 5.10. 2022

 

SOLIDARITA 

Všichni zaměstnanci spolku se rozhodli jít cestou solidarity.

Naše pracovní i osobní hodnoty vychází nejen z poslání a cílů našeho centra, ale z vlastního přesvědčení, že dobré skutky se dějí. Naše krédo je " DEJ A BUDE TI DÁNO, BER A BUDE TI BRÁNO".