Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

 

 Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

  

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

 

 V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

 

V období od 1.7.2012 do 30.6.2013 bylo v Centru Lada Pacov v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 96 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 81 600,- Kč a ze státního   rozpočtu České republiky činila 15%, tj.14 400,- Kč.

 

 

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na pomocné práce dle potřeb Centra Lady Pacov. 

 

SOLIDARITA 

Všichni zaměstnanci spolku se rozhodli jít cestou solidarity.

Naše pracovní i osobní hodnoty vychází nejen z poslání a cílů našeho centra, ale z vlastního přesvědčení, že dobré skutky se dějí. Naše krédo je " DEJ A BUDE TI DÁNO, BER A BUDE TI BRÁNO".