Fotogalerie pro rok 2014

 

Návštěva kostela v Pacově 19.3.2014

Diskotéka Lidmaň 9.3.2014

Cena Ď 16.4.2014

Velikonoce 21.4.2014

Pouť v Pístině 29.4.2014

Čarodejnice 30.4.2014

Jízda na dvoukole

Hobby 14.5.2014

Práce na zahradě

Diskotéka 24.6.2014

Cena Ď Národní divadlo 24.6.2014

Výlet do Tábora 14.7.2014

Země Živitelka 28.8.2014

Koncert 10.10.2014

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.