Návštěva kostela v Pacově 19.3.2014

Diskotéka Lidmaň 9.3.2014

Cena Ď 16.4.2014

Velikonoce 21.4.2014

Pouť v Pístině 29.4.2014

Čarodejnice 30.4.2014

Jízda na dvoukole

Hobby 14.5.2014

Práce na zahradě

Diskotéka 24.6.2014

Cena Ď Národní divadlo 24.6.2014

Výlet do Tábora 14.7.2014

Země Živitelka 28.8.2014

Koncert 10.10.2014

SOLIDARITA 

Všichni zaměstnanci spolku se rozhodli jít cestou solidarity.

Naše pracovní i osobní hodnoty vychází nejen z poslání a cílů našeho centra, ale z vlastního přesvědčení, že dobré skutky se dějí. Naše krédo je " DEJ A BUDE TI DÁNO, BER A BUDE TI BRÁNO".