TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM, I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASNÍMI PROBLÉMY.