Fotogalerie pro rok 2013

 

Soběslav 1.3.2013

Hasiči 6.3.2013

Velikonoce

Velikonoční diskotéka Lidmaň 27.3.2013

Nové Město na Moravě 16.4.2013

Bowling 17.4.2013

Den Země Pelhřimov 18.4.2013

Víkendový pobyt 26.-28.4.2013

Pálení čarodějnic 30.4.2013

Zdislavská pouť - Domov Pístina 9.5.2013

Hobby 16.5.2013

Manatech CZ,s.r.o  29.5.2013

Hluboká nad Vltavou 5.6.2013

Klepákův mlýn 3.-7.6.2013

Exkurze Bluetech 13.6.2013

Muzeum čokolády Tábor 26.6.2013

Návštěva klientek z Pístiny 15.-19.7.2013

Praha – Zoo, Pravěk 31.7.-1.8.2013

Země Živitelka 29.8.2013

SSovova stezka 30.8.2013

ZZábavné odpoledne Lidmaň 6.9.2013

Salačova Lhota 7.8.2013

Projekt – staň se dobrovolným hasičem 16.9.2013

Posezení s rodiči 24.9.2013

Den otevřených dveří 10.2013 

Mikuláš 5.12.2013

BBowling 10.12.2013

Vánoční besídka 20.12.2013

 

Cena Ď 2023

...„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď – neboli, „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku....

Odkaz na cenu Ď

TI NEJSILNĚJŠÍ LIDÉ SI UDĚLAJÍ ČAS NA POMOC OSTATNÍM I KDYŽ SE SAMI POTÝKAJÍ S VLASTNÍMI PROBLÉMY.